anne-lise zwaig

 
 

Repetisjon. Tålmodighet. Repetisjon. Tålmodighet.       

Insisterende tålmodighet.

Mørke.


Piggtråden klippes opp. Igjen og igjen.

Bildene klippes ut. Igjen og igjen.

All verdens forfulgte. All verdens flyktende.

All verdens fornedrede.

Klippes ut. Rives ut.

Mørke.

Det revner.


Insisterende.

Hun nekter. Insisterende nekter hun. Mens hun klipper. River. Kutter.


Dette bildet skriker uten lyd.

Denne kloden revner mens vi ser på.

Her er en klode av oppflerret liv.


Vi kan ikke tåle dette lenger.


Repetisjon. Tålmodighet. Repetisjon. Tålmodighet.

Mørke.


Det revner.                                                                                                          

                                                                                      joz 2012

installasjon // PERFORMANCE